Privacybeleid

GEREGISTREERD IN DE KAMER VAN KOOPHANDEL.

Address

KVK Nummer:

KVK NR: 80048285

TAX-ID:

TAX-ID:  NLO03385996817

GEGEVENS

Snapit Solutions, Nederland

 • Klanten
 • Potentiële klanten
 • Website gebruikers
 • Sollicitanten

Persoonsgegevens met betrekking tot b.v. aanvraag voor onze service, klantenservice en andere informatiediensten zoals webinars en voor marketingdoeleinden.

 • Aankoop van onze service
 • Klantenservice
 • Marketing
 • In dienst nemen

De volgende methoden worden gebruikt om informatie te verkrijgen van personen die geïnteresseerd zijn in onze diensten:

 • Wanneer u contact met ons opneemt via onze website
 • Wanneer u een e-mail stuurt naar contact@snapit-solutions.com, neemt u contact op met onze klantenservice.
 • Er verschijnt een aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief wanneer u lid wordt van onze e-maillijst.
 • Een sollicitatieformulier wordt gebruikt om informatie van sollicitanten te verzamelen.
 • Cookies worden gebruikt om informatie over websitebezoekers te verzamelen (zie verder hieronder)

Uw data blijft enkel binnen Snap It Solutions en wordt alleen verwerkt door partners waneer daarvoor toestemming is verleent.

Klantgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor het leveren van de overeengekomen dienstverlening of tot 6 maanden na het einde van de dienstverlening, tenzij anders aangegeven. Hierna kunnen we nog relevante, geanonimiseerde gegevens opslaan voor b.v. statistische doeleinden.

 • With protected internet connection
 • firewall
 • Encrypting information
 • Limited access to data registers
 • Confidentiality agreements with persons handling the data
 1. Toegang tot de verzamelde gegevens
 2. Gegevens corrigeren
  Gegevens
 3. verwijderen (recht om te worden vergeten)
 4. Gegevensverwerking beperken
 5. Gegevensportabiliteit

Algemeen

Snapit Solutions verbindt zich ertoe alle persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van persoonsgegevens. AE is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt en is als zodanig verantwoordelijk voor de persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Dit beleid dekt alle persoonlijke informatie die we verzamelen of die aan ons wordt verstrekt, zowel offline als online. U erkent en stemt in met de praktijken die in dit privacybeleid worden beschreven door onze diensten te gebruiken. Maak geen gebruik van onze diensten en geef ons geen persoonlijke informatie als u niet akkoord gaat met een van de voorwaarden van dit privacybeleid.

Het type persoonlijke informatie dat we van u verzamelen, is informatie die kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren, zoals:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP adres
 • Browser- en apparaatinformatie
 • Server logbestand informatie
 • Informatie verzameld via cookies, pixeltags en andere technologieën
 • Demografische informatie en andere door u verstrekte informatie
  Locatie informatie

We kunnen op de volgende manieren persoonlijke informatie van u verkrijgen:

Via de website: Persoonlijke informatie wordt verzameld via onze website, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten of contact met ons opneemt via ons contactformulier of WhatsApp. Zonder uw specifieke toestemming wordt geen van uw persoonlijke gegevens gedeeld met derden.

Via e-mail: Als u per e-mail contact met ons opneemt, slaan we uw e-mailadres, naam (afhankelijk van uw e-mailprovider) en bericht op met als enig doel uw vraag te beantwoorden. Uw e-mails worden voor toekomstig gebruik gekoppeld aan uw andere persoonlijke gegevens als u ons eerder uw naam en e-mailadres hebt verstrekt via het contactformulier of WhatsApp.

Offline: Offline kunnen we persoonlijke informatie van u verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer u onze klantenservice belt.

Via uw browser of apparaat: de meeste browsers of uw apparaat verzamelen automatisch bepaalde informatie. Deze informatie wordt gebruikt voor zowel statistische doeleinden als om te controleren of de sites naar behoren werken.

Via serverlogbestanden: uw IP-adres is een nummer dat uw internetprovider (ISP) toewijst aan de computer of het apparaat dat u gebruikt. Wanneer een gebruiker onze sites bezoekt, wordt automatisch een IP-adres geïdentificeerd en vastgelegd in onze serverlogbestanden, samen met het tijdstip van het bezoek en de bezochte pagina(‘s).

Cookies gebruiken: Cookies stellen een webserver in staat informatie naar een computer of apparaat te sturen voor opslag en ander gebruik. Het volgende is een lijst van de cookies die deze website gebruikt

Om persoonlijke informatie onder onze controle te beveiligen, passen we redelijke organisatorische, technische en administratieve veiligheidsmaatregelen toe. Bij het communiceren van uw persoonlijke gegevens tussen uw systeem en het onze, gebruiken we codering. Firewalls worden ook gebruikt om te voorkomen dat onbevoegde gebruikers toegang krijgen tot uw informatie. Aan de andere kant kan niet worden gegarandeerd dat gegevensoverdracht via internet of gegevensopslagsysteem volledig veilig is. Toegangscontrole en andere beveiligingsmethoden verbieden fysieke toegang tot uw gegevens. Toegang tot uw gegevens vereist een juiste set machtigingen en grondige identificatie. Alleen geautoriseerde personen kunnen informatie in onze databases verwerken en bewaren. Voor alle gegevensverwerkers gelden vertrouwelijkheidsverplichtingen. Van de kassagegevens wordt veilig een back-up gemaakt. We monitoren regelmatig het niveau van informatiebeveiliging. Neem contact met ons op als u reden hebt om te vermoeden dat uw interactie met ons niet langer veilig is.

Snapit Solutions kan uw persoonlijke gegevens delen met onze zakenpartners voor onder meer marketing-, organisatorische, facturerings- en boekhouddoeleinden. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met zakelijke partners met wie wij diensten verlenen of met andere externe agenten die namens ons diensten verlenen. We kunnen het verzamelen van informatie ook delegeren aan externe entiteiten. Derden hebben toegang tot en mogen informatie alleen verzamelen als dat nodig is om hun functies uit te voeren, en ze mogen deze niet verspreiden of om een ​​andere reden gebruiken. Ook zij moeten dezelfde procedures voor gegevensbeveiliging volgen als wij. Snapit Solutions zal uw gegevens zowel binnen als buiten de EU behandelen om uw registratie te voltooien, u de door u gevraagde diensten te leveren en voor klantenservice- en marketingdoeleinden. We kunnen uw gegevens delen met onze zakelijke filialen en zakelijke partners, zowel binnen als buiten de EU, omdat onze teams zijn gevestigd in lokale kantoren over de hele wereld, ons hoofdkantoor in Nederland is en de universiteiten waar onze klanten lessen volgen zich in verschillende kantoren in de buurt bevinden. de wereld. Alleen die partners met wie we informatie uitwisselen, hebben toegang tot uw persoonlijke informatie nodig om uw registratie te verwerken en u diensten te verlenen. Alleen de daarvoor benodigde gegevens worden aan partners verstrekt. Houd er rekening mee dat de zakenpartners op elk moment kunnen veranderen. Snapit Solutions voldoet aan alle toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten bij het verwerken van uw persoonlijke informatie. U accepteert en stemt in met deze mogelijke gegevensoverdrachten door gebruik te maken van onze diensten. U dient zich ervan bewust te zijn dat landen buiten de EU mogelijk niet hetzelfde niveau van wettelijke bescherming van persoonsgegevens bieden als EU-landen. Gegevens zullen worden overgedragen in overeenstemming met de bestaande wetgeving en alle essentiële voorzorgsmaatregelen zullen worden genomen om te garanderen dat betrokken derden een voldoende mate van bescherming bieden. Van elke potentiële zakenpartner van ons wordt verwacht dat hij dit voorbeeld volgt.

Gebruik het formulier “Contact” om ons gebruik van persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt, te onderzoeken, te corrigeren, te bewerken, te verwijderen of anderszins te beperken. Beschrijf het type informatie dat u zoekt en hoe u dit wilt wijzigen. U kunt de functie “uitschrijven” in de marketing-e-mail die u hebt ontvangen, gebruiken om geen marketingberichten meer van ons te ontvangen. U kunt ons ook op de hoogte stellen door ons een e-mail te sturen of te schrijven op het adres dat wordt vermeld in het gedeelte “Contact” hieronder. Geef bij een dergelijk verzoek aan dat u geen marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen. U wordt niet afgemeld voor cruciale administratieve meldingen als u zich afmeldt voor marketinggerelateerde berichten. We zullen proberen om uw verzoek zo snel als redelijkerwijs mogelijk te vervullen, maar niet later dan 30 dagen nadat we het hebben ontvangen. Sommige informatie kan echter in onze databases en records achterblijven die niet kan worden gewijzigd of gewist. Het kan zijn dat we bepaalde informatie moeten opslaan voor archivering en statistische doeleinden, en om alle acties te voltooien die vóór uw verzoek zijn gestart.

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan de in dit privacybeleid genoemde doeleinden en om u de door u gevraagde diensten te leveren. Indien u ervoor kiest om u niet aan te melden voor onze dienstverlening, dan worden uw gegevens bewaard tot 6 maanden na het einde van de dienstverlening of 6 maanden nadat de dienstverlening nodig is. We kunnen uw gegevens blijven verwerken om onze legitieme zakelijke doelen te bereiken, evenals voor statistische en analytische doeleinden. Alleen de informatie die hiervoor nodig is, wordt opgeslagen en verwerkt. Uw gegevens worden hierdoor geanonimiseerd.

Alle gevoelige persoonlijke gegevens (bijv. ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, religie, gezondheid, criminele achtergrond, enz.) worden alleen verzameld als dit nodig wordt geacht om diensten aan te bieden. Dergelijke gegevens moeten met uiterste voorzichtigheid worden behandeld.

Snapit Solutions levert geen diensten aan kinderen onder de 18 jaar. Als we ontdekken dat een minderjarige ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, zullen we dergelijke informatie onmiddellijk verwijderen.

Dit privacybeleid kan op elk moment worden bijgewerkt. Wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht wanneer onze website is bijgewerkt met de herziene versie.

Als u vragen, opmerkingen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U heeft het recht om ons te informeren als:

 • U wilt niet meer door ons benaderd worden.
 • Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben of wilt u een kopie van uw gegevensbestand?
 • Als u van mening bent dat persoonlijke informatie die we over u hebben onjuist, verouderd of niet relevant is, neem dan contact met ons op.
 • Wil alles kwijt wat met jou te maken heeft.

Neem contact met ons op door hier te klikken als u zich zorgen maakt of klachten heeft over dit privacybeleid. Eventuele feedback wordt onderzocht en u ontvangt zo snel mogelijk bericht.